Přidej na Netvibes
EuroFotbal on Facebook

Představení měst MS 2018 - Kaliningrad

11.06.2018 12:40 - Profily, historie
 
Kaliningrad je historie a historie má jméno Kaliningrad. Dříve to však bylo město německé, s názvem Königsberg, česky Královec, latinsky Regiomontium. To snad mluví samo o sobě. A to ještě chybí staropruština: Twangste. Bývalé hlavní město Východního Pruska, leží u ústí řeky Pregola, která se zde vlévá do Baltského moře. Žije zde 467 tisíc obyvatel, dnes většinou ruské národnosti.

Historie

Jméno Königsberg mělo toto místo od roku 1255 a kmotrem mu byl český král Přemysl Otakar II. Historie ovšem sahá mnohem dál, až do třetího století před naším letopočtem, kdy zde existovala pruská osada jménem Twangste. Žil zde staropruský baltický národ Sambů, který vyhynul vlivem germanizace přibližně v XVII. století. Ale to jsme dějiny přeskočily o nějakých 500 let. Náš slavný Přemysl Otakar II. stál v čele křižáckých vojsk při jedné ze svých výprav proti pohanským Prusům. Bitvu vyhrál a na jeho počest zde byl v roce 1256 postaven hrad, který dostal jméno Královská hora v Sambii. Někdy kolem roku 1290, nikdo to neví přesně, získal Königsberg městská práva, stal se členem Hanzy a vyrostl v důležitý přístav. O něco později byla na jižním břehu řeky Pregola založena osada jménem Löbenicht a v roce 1327 na ostrově pak další osídlení, Kneiphof. Roku 1724 došlo ke sloučení těchto tří částí. Dávno před tímto letopočtem, roku 1312, se místní hrad stal sídlem velmistra řádů německých rytířů. Začala se stavět katadrála Svatého Vojtěcha, ale roku 1345 bylo město z velké části zničeno obrovským požárem.

Křesťané začali vytlačovat původní víru, baltičtí Prusové ztráceli pozice. Ale i tak byl roku 1701 v tomto městě korunován pruským králem Fridrich I. Königsberg se v tomto století rozrostl o celou řadu předměstí a okolních vesnic. Sedmiletá válka, 1756 - 1763, přinesla krátké období ruské nadvlády, od roku 1871 se město stalo součástí Německého císařství.

Po skončení I. světové války došlo k určitému odpojení Východního Pruska od Německa, to díky Versaillské dohodě, a jediné spojení existovalo po železnici.

Hrad Königsberg před první světovou válkou, © neznámý [Public], z Wikimedia Commons
Katedrála, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Za II. světové války se Königsberg stal důležitým přístavem nacistického Německa. Byl nesčetněkrát bombardován zejména Britským královským letectvem. Po čtyřdenní bitvě dobyla město Rudá armáda, 9. dubna 1945. Ještě před tím většina obyvatel německé národnosti uprchla, zbylých 200 tisíc bylo vysídleno v následujících dnech. Z původních 316 tisíc obyvatel zůstalo ve městě přibližně 20 tisíc... Po postupimské konferenci město připadlo spolu se severní částí Východního Pruska Sovětskému svazu. V roce 1946 bylo přejmenováno na Kaliningrad podle sovětského politika Michaila Ivanoviče Kalinina.

Během studené války byl Kaliningrad kompletně uzavřen pro cizince. Stal se sídlem Sovětské Baltské námořní flotily, společně s Rigou a ostrovem Kronstadt, nejdůležitějším přístupem do Baltického moře.

Sovětský svaz zmizel z mapy světa, ale Kaliningrad zůstal jakousi odloučenou součástí Ruska. Všichni věřili, že připadne Litvě, ale... Ruský medvěd je obrovský.

Kaliningrad, tedy přesněji nedaleký Baltijsk, je důležitým přístavem, jediným v Baltickém moři, který nikdy nezamrzá. Polsko a Litva jsou dnes, od roku 2004, součástí Evropské unie a NATO a tak se Kaliningrad stal jakýmsi vředem na jednotném těle těchto dvou organizací, politických, ekonomických a vojenských skupin. Zajímavostí zcela určitě je, že obyvatelé Ruska, žijící v této části světa, museli žádat o vízum, aby mohli cestovat do své mateřské země. Prezident Putin označil tuto povinnost za neuvěřitelné znásilnění nezávislosti Ruska. Zároveň podnikl první kroky k prohlášení Kaliningradu jakýmsi Hongkongem Baltického moře, nezávislé obchodní zóny. Jeho snaha přinesla výsledky, Litva povolila Rusům pohyb po svém území na zvláštní povolení. Roku 2004 Německo otevřelo ve městě první diplomatickou misi a to bylo uznáno jako krok ke zlepšení vztahů a důvěry mezi oběma zeměmi.

Kaliningrad a spory okolo něj ale pokračují. Jedním z nim je jméno města. Leningrad je Petrohrad, Kalinin zase Tver, ale Kaliningrad se těžko vrátí ke Königsbergu, případně ke zkrácenému Kyonigu. Toto označení používají zejména cestovní kanceláře. Mluvilo se rovněž o Korolevsku, podle jména známého inženýra konstruktora Sergeje Koroljeva, otce sovětských vesmírných raket.

Opevnění Dohnaturm, dnes sídlo muzea jantaru, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Ekonomika

Až do roku 1900 lodě s ponorem více než 2 metry nemohly přistát u městského mola a musely provést vyložení v Pilau, dnes Baltijsku. Odtud se zboží převáželo na menších lodích. O rok později byl otevřen nový kanál mezi Königsbergem a Pilau, náklady převýšily 13 milionů říšských marek, a to dovolilo vstup pro lodě o ponoru 6.5 metrů a více.

Rokem zlomu pro rozvoj Kaliningradu se stal ten s číslem 1996. Speciální ekonomická zóna, daňové slevy, celní úlevy, to vše přitáhlo zájem velkých investorů. Korupce mnohé podnikatele odradila, ale i tak se dosáhlo celé řady úspěchů. Každý třetí televizor vyrobený v Rusku pochází z Kaliningradu, jsou, nebo byly, zde výrobní závody BMW a Hummer. Město je také sídlem celé řady firem, které se zabývají námořní dopravou, rybolovem nebo výrobou jantarových šperků.

Evropská komise má k dispozici několik speciálních fondů pro Kaliningrad. Spojení s Evropskou unii přináší celé oblasti mnoho výhod. Zvýšení výroby je v posledních třech letech 10%, to znamená více než je průměr zemí EU, o ostatních regionech Ruska ani nemluvě.

Kultura, vzdělání, architektura a náboženství

V Kaliningradu je celá řada univerzit a vysokých škol, právě tak vzdělávacích výzkumných institucí, knihoven, výstavních, divadelních a koncertních sálů.

Jednou z nejvýznamnějších univerzit je Státní univerzita Immanuela Kanta. Ta byla založena v roce 1544 vévodou Albertem pod jménem Albertina, Univerzita Köningsberg. V době Sovětů byla známa jako Státní kaliningradská univerzita, ale roku 2005 ruský prezident Vladimir Putin společně s německým kancléřem Gerhardem Schröderem, u příležitosti 750 výročí založení města, oznámili změnu jména. Hlavními předměty, s největšími úspěchy, jsou zde matematika a astronomie. Univerzita má význam celoevropský, celá řada existujících výměnných programů speciálně s Německem, DAAD, nabízí společný výzkum a vzdělání studentům a profesorům obou zemí.

Státní akademie rybářské flotily Baltického moře, Institut ekonomie a financí, Vojenský námořní institut a celá řada dalších vzdělávacích institucí mezinárodního a národního významu. To je budoucnost Kaliningradu, Ruské federace.

Katedrála, © Gumerov Ildar [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons

Königsbergská katedrála je poprvé zmíněna v roce 1333 a tím pádem se předpokládá, že byla postavena o několik roků dříve. Jedná se o stavbu v gotickém slohu, její stavba pokračovala po několik století. Ani v roce 1550 nebyla dokončena, západní věž nestojí do dnešních dnů a nikdy stát nebude...

Jiný osud má hlavní věž, kde je umístěna známá knihovna Wallenrodt, kterou kompletně daroval Martin von Wallenrodt v roce 1650. Katedrála má nástěnné malby z XIV. a XV. století a historické památky renesančního stylu. Například se jedná o sochu Alberta, vévody pruského, dílo Cornelia Florise z Vriendtu, pocházející z roku 1570.

Katedrála byla poškozena při náletech v době II. světové války, ale za doby vlády Sovětů nedošlo k její obnově. Veškeré restaurační práce byly zahájeny až v devadesátých letech minulého století.

Moderní stavbou je Kostel Krista Spasitele, najdeme ho v blízkosti hlavního náměstí. Je postaven ve slohu rusko-byzantském, populárním v době vlády carů. Dosahuje výšky 70 metrů a byl dokončen v roce 2006.

Zoologická zahrada má své místo na mapě Kaliningradu od roku 1896. Je jednou z nejstarších a největších na území Ruska. Rozloha celého parku je 16.5 hektarů, můžeme zde vidět 2300 zvířat, 315 druhů. Součástí je také expozice soch zvířat, exotické vegetace, vodních kašen a staveb z doby před II. světovou válkou.

Město bylo chráněno systémem opevnění z XIX. století. Součástí byla celá řada monumentálních bran, které umožňovaly vstup do města. Dodnes je z nich většina zachována a za zmínku stojí Královská brána, Brandenburská brána a Vrangelská věž.

Muzeum jantaru bylo otevřeno roku 1979, má 28 sálů o velikosti 1000 metrů čtverečních. Jedinečné ukázky baltického jantaru a uměleckých předmětů vyrobených z tohoto materiálů nadchnou milovníky umění a přírodních krás.

Dalším místem doporučeným ke zhlédnutí je Muzeum železniční dopravy, právě tak jako Muzeum umění, Park sochařského umění a Národní centrum současného umění.

Roku 1736 bylo zveřejněno dílo Leonarda Eulera o jedinečné skládačce, puzzle, Sedmi mostů Königsbergu. Jednalo se o spojení mostů jednoduchým uzavřeným okruhem. Bohužel se do dnešních dnů zachovaly pouze dva z nich.

Za návštěvu pak určitě stojí také rybářská vesnice - nově postavené nábřeží, ovšem ve stylu Německa ze XVII. století a na místě, kde dříve rybářská vesnice opravdu stála.

Královská brána, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons
Kostel Krista Spasitele, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Doprava

Mezinárodní letiště stojí 24 km severně od města a má spojení s celou Evropou. Je zde ještě jedno menší letiště, pro vnitrostátní spoje, Kaliningrad - Devau. Ve městě je rovněž základna Námořního letectva.

Nejvíce leteckých spojů z Kaliningradu míří do Polska, celého Ruska, Berlína, Mnichova, Düsseldorfu, Hamburku. Z přístavu Baltijsk je lodní spojení do Petrohradu, Kodaně, Rigy a Kielu.

Rozšířená je rovněž síť železniční dopravy, dálnice kopíruje koleje až do Litvy a Běloruska.

26. května 1881 byl zahájen provoz tramvajové linky tažené koňským spřežením - koňky. 31. května 1895 byla městská doprava rozšířena o první elektrické vozy. Válečné události způsobily uzavření provozu v lednu 1945, vše znovu začalo fungovat 7. listopadu 1946 u příležitosti 39. výročí VŘSR. Zajímavá je rovněž historie trolejbusové dopravy. Ta nejdříve existovala od 15. října 1943 do 27. ledna 1945, po dobu dalších třiceti let spala spánkem spravedlivých, aby 5. listopadu 1975 znovu vozy vyjely na trať. Ale i tak je nutno dodat, že většina cestujících využívá autobusů.

Podnebí

Tady se asi fotbalisté a fanoušci příliš nezahřejí a už vůbec neopálí. Vždyť zde zažili 33 C, pod nulou. Ale v červnu je tu o poznání tepleji, a tak můžeme očekávat něco mezi 15 - 18 °C a pravděpodobně na některé zápasy sprchne. Půlka měsíce zde totiž proprší...

Rybářská vesnice, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Známé osobnosti

Martynas Mažvydas (asi 1510 - asi 1563), autor první tištěné litevské knihy
Christian Goldbach (1690 - 1764), matematik
Immanuel Kant (1724 - 1804), filozof
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776 - 1822), spisovatel
Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1797 - 1884), fyzik
Fanny Lewaldová (1811 - 1889), feministka a spisovatelka
Richard Wagner (1813 - 1883), hudební skladatel, dramatik, básník, spisovatel
Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887), fyzik
Karl Rudolf König (1832 - 1901), fyzik
Otto Wallach (1847 - 1931), chemik
Pavel Pabst (1854 - 1897), klavírista a skladatel
David Hilbert (1862 - 1943), matematik
Erich von Drygalski (1865 - 1949), cestovatel
Käthe Kollwitzová (1867 - 1945), malířka a sochařka
Eugen Sandow (1867 - 1925), jeden z prvních profesionálních kulturistů
Arnold Sommerfeld (1868 - 1951), fyzik
Agnes Miegelová (1879 - 1964), spisovatelka
Werner Kempf (1886 - 1964), německý generál
Friedrich Adolf Paneth (1887 - 1958), chemik
Julius Abronsius (1901 - 1968), univerzitní profeso
r Hannah Arendtová (1906 - 1975), politoložka
Lea Rabinová (1928 - 2000), spisovatelka a manželka Jicchaka Rabina
Viktor Pacajev (1933 - 1971), kosmonaut
Alexej Leonov (* 1934), kosmonaut, který jako první uskutečnil vesmírnou procházku
Heinrich August Winkler (* 1938), historik
Jurij Romaněnko (* 1944), kosmonaut
Ludmila Putinová (* 1958), bývalá manželka Vladimira Putina

Baltika Arena, © journalist.today

Sport

V první polovině dvacátého století, kdy se tu mluvilo německy, zde působila řada fotbalových klubů. Nejznámějším z nich byl VfB Königsberg, historicky nejúspěšnější fotbalové mužstvo Pruska. Je jedenáctinásobným mistrem Baltu, což byla regionální liga fungující v letech 1908 až 1933, a pětinásobným mistrem Východního Pruska, tedy vítězem místní ligy, která se hrála od roku 1933 do konce druhé světové války. Sekundoval mu SV Prussia-Samland Königsberg, ten se mistrem Baltu stal pětkrát. Tyto dva i řada dalších klubů zanikla poté, co se Königsberg stal Kaliningradem.

Nejznámějším poválečným fotbalovým klubem je Baltika Kaliningrad. Vznikl v roce 1954 pod názvem Piščevik, současné jméno dostal o čtyři roky později. V komunistické éře klub moc úspěšný nebyl, po rozpadu SSSR nastoupil do třetí ligy a během několika sezón se probojoval až do nejvyšší soutěže. V té si zahrál tři sezóny, jednou se dokonce podíval do poháru Intertoto. Od sestupu v roce 1998 se pohybuje především ve druhé lize, letos mu jen o fous uniklo playoff o postup mezi elitu.

Stadion

Jedná se o nový stadion, postavený speciálně pro příležitost konání MS 2018. Místem stavby je ostrov Okťabrskij, blízko centra města. Kapacitu má 35 tisíc diváků, počítá se s tím, že po skončení tohoto fotbalového svátku se zde budou konat další sportovní a umělecké akce.

Ostrov, na kterém stadion stojí, byl po dlouhá léta jakousi džunglí uprostřed Kalingradu, přírodní oázou. Dnes se zde plánuje výstavba rezidenční čtvrtí, parků, přístavních mol pro jachty podél řeky Pregola.

Baltika Arena, © besthqwallpapers.com

Zápasy

Zajímavý první zápas čeká návštěvníky tohoto města. V sobotu 16. června od 21:00, se zde střetnou týmy Chorvatska a Nigérie. Další utkání je na pořadu až o více než týden později, v pátek 22. června od 20:00 Srbsko - Švýcarsko. O tři dny později, v pondělí 25. června, se favorizované Španělsko utká s Marokem. Zahájení souboje je ve 20:00. Asi největší bitva nás čeká ve čtvrtek 28. června ve 20:00, kdy se proti sobě postaví jedenáctky Anglie a Belgie. A tímto zápasem se Kaliningrad s MS 2018 rozloučí.

Poslední tréninky, ladění formy, sazkové kanceláře se těší na vysoké zisky, příznivci fotbalu, největší experti, jim to budou chtít překazit. Ať se děje co se děje, my, milovníci fotbalu máme jasno: jedná se přeci o nejkrásnější hru na světě.
Autor: Vilém Hodr
Počet zobrazení: 4832
Komentáře (75 / 0 nových)
Spalovač šancí
11.06.2018 12:58
#
Taky mohli dát MS třeba do Sevastopolu
Sedu
11.06.2018 13:30
#
Mohlo to byt klidne treba v Bratislave a Praze.
151bar151
11.06.2018 16:55
#
Nebo rovnou do Černobylu že?
OnderCZ
11.06.2018 13:11
#
Parádní město
mayday
11.06.2018 17:11
#
Doporučuju. Před čtyřma rokama jsme tam parádně zachlastali v přístavním pajzlu
Zeleznik
11.06.2018 13:18
#
Königsberg > Kaliningrad
fenixLFC
11.06.2018 13:28
#
Sedu
11.06.2018 13:28
#
Spalovač šancí
11.06.2018 13:35
#
Královec > Königsberg > Kaliningrad > Collina
Kucka
11.06.2018 14:23
#
Milan.B
11.06.2018 13:55
#
reichenberg>liberec
SchweiniToniKlose
11.06.2018 14:28
#
Dobrá kapela.
Milan.B
11.06.2018 14:37
#
aj pivo
smazaný uživatel
11.06.2018 15:50
#
adalbertus
11.06.2018 16:54
#
Rozsnyó >Rosenau >Rožňava
eleven11
11.06.2018 21:24
#
151bar151
11.06.2018 16:56
#
Ten hokejista?
Milan.B
11.06.2018 17:20
#
Alan_Shearer
11.06.2018 14:15
#
Gottwaldov > Zlin
Baronne
11.06.2018 14:33
#
Milan.B
11.06.2018 14:36
#
smazaný uživatel
11.06.2018 15:33
#
smazaný uživatel
11.06.2018 15:51
#
Mimalu
11.06.2018 15:52
#
FUnk
12.06.2018 07:36
#
Blasphemer
11.06.2018 14:26
#
Aldeano
11.06.2018 17:17
#
FUnk
12.06.2018 07:36
#
isokarhu
12.06.2018 12:53
#
aziatky > cernosky
didosh
12.06.2018 16:39
#
Oboji
Milan.B
11.06.2018 13:22
#
pekne to tam maju
Sedu
11.06.2018 13:28
#
Tam jsem taky nebyl
pedrofcb
11.06.2018 13:52
#
Rudnevs
11.06.2018 14:13
#
To má byť Salzburg, nie?
Sedu
11.06.2018 15:23
#
Neon
12.06.2018 09:01
#
Klokanomet
11.06.2018 14:00
#
mezi známé rodáky bych přidal ještě Pavla Královce
Spalovač šancí
11.06.2018 14:27
#
Kolik jich znáš z toho seznamu?
Liquid
11.06.2018 14:53
#
ETU Hoffmanna a Wagnera zná každý
Stannis Baratheon
11.06.2018 14:57
#
a Kanta také
Zeleznik
11.06.2018 15:05
#
+ Hannah Arendt a samozřejmě Ludmila Putina.
Kuba94
11.06.2018 14:27
#
Nádhera
Liquid
11.06.2018 14:55
#
asi ještě před 2 roky jsem zvažoval, že bych se tam jel na MS podívat, bohužel spoje mezi Polskem a Kaliningradem co se týče busů a vlaků mi to prakticky nenašlo
Jameson
11.06.2018 17:11
#
To je zvláštne a pritom tam z Varšavy ide priamy spoj autobusom...
Liquid
11.06.2018 17:15
#
link a je možný že něco přibylo od té doby, ale vlak tehdy zdlouhavě z Ruska či Běloruska, z Polska tam nevedl a busy mi to nenašlo
Aldeano
11.06.2018 17:18
#
fenixLFC
11.06.2018 14:59
#
Aky je vlastne teraz status konigsbergu? V clanku je sice pisane ze Putout chcel z toho hongkong. Spada to ale predpokladam stale pod rusko. Ked to tak je, preco to EU podporuje a uzatvara programy ked na rusko au sankcie?
Milan.B
11.06.2018 15:42
#
je to normalne oblast federacie, akurat ze exklava... to s EU tiez nechapem...
prokop
11.06.2018 23:50
#
čistě pragmatický důvod, území je obklopeno EU (Polskem), takže bod zájmu EU
Milan.B
12.06.2018 17:08
#
Asi tak nejak
baluto
11.06.2018 16:39
#
Byl jsem tam 2x, v 96 a 97, hodně se toho změnilo, jinak krásné město, podobné těm z Pobaltí
151bar151
11.06.2018 16:56
#
Kalící hrad
Ferguson6
11.06.2018 19:14
#
Nemci by si mali Kaliningrad zobrať späť, podobne ako Rusi Krym
Jameson
11.06.2018 20:27
#
Hlavne, že keď im bol ponúkaný na predaj, tak odmietli,ale nevadí.
Ferguson6
11.06.2018 20:40
#
A to bolo kedy?
Uwe háže buly
11.06.2018 22:01
#
Hned po válce.
FUnk
12.06.2018 07:37
#
urcite měli peníze na zbyt
Uwe háže buly
12.06.2018 15:58
#
Jameson
12.06.2018 08:20
#
Nebolo to hneď po vojne. Bolo to v roku 1990.
andrew96
12.06.2018 11:26
#
Takže po Studené válce.
Jameson
12.06.2018 12:17
#
Takže nie...
Frick
11.06.2018 20:38
#
V zásadě lze tvrdit, že zápasy v Kalím-Hradu budou v letech 2010-2026 (tj. 5 MS) jediný, který budou z Česka rozumně dostupný autem.
Frick
12.06.2018 02:04
#
Během předchozích 5 MS, tedy 1990 - 2006 se ROZUMNĚ autem dalo dojem do Itálie (vyjma, dejme tomu, 4 měst), Francie (vše) i Německa (vše).

Docela brutální rozdíl.
Y.N.W.A
12.06.2018 15:48
#
dobrý srovnání... ono to takto bude za chvíli i s fotbalovým EURO
Y.N.W.A
12.06.2018 15:49
#
až se bude hrát v Izraeli, na Kypru, v Kazachstánu, ve francouzský Guyaně a v Surinamu
Pony Slaystation
12.06.2018 09:23
#
Pro dokonalou přehlednost bych přidal ještě mapku Ruska s vyznačeným městem, aby bylo možný si hned představit, kde leží
icemike
12.06.2018 11:45
#
koukni na záložky
Shevchenko
12.06.2018 11:45
#
Pony Slaystation
12.06.2018 14:23
#
Na hlavní stránce máš vpravo témata k MS, myslím, že se tudy bude proklikávat více lidí. Nebyl by problém, přidat mapu hlavně tam
maxton
12.06.2018 10:30
#
Kaliningrad to bude asi niekde na Kamčatke
baluto
12.06.2018 13:57
#
maxton
13.06.2018 09:36
#
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto článku, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
Našli jste v článku chybu? Můžete nám ji oznámit.