Přidej na Netvibes
EuroFotbal on Facebook

Představení měst MS 2018 - Nižnij Novgorod

23.06.2018 17:22 - Profily, historie
 
Město leží na soutoku řek Volhy a Oky. Žije v něm jeden a čtvrt miliónu obyvatel, což ho řadí na páté místo v Rusku. Narodil se zde spisovatel Maxim Gorkij, a tak se v letech 1932 - 1990 město jmenovalo podle něj: Gorkij.

Historie

Od začátku 9. století začaly horní tok Volhy postupně obsazovat slovanské kmeny, které vytlačily do té doby zde žijící ugrofinské národy. Když se 11. století pomalu končilo, celé horní Povolží patřilo ke Kyjevské Rusi, jižně se rozkládalo Volžské Bulharsko, stát turkického kočovného etnika. Na pravém břehu sídlili Mordovinci.

Psal se rok 1221 a kníže Jurij II. Vsevolodovič nechal na soutoku Volhy a Oky postavit dřevěnou pohraniční pevnost, která měla chránit Vladimirské knížetství před Mordovinci, Volžskými Bulhary a Marijci. Vznikající město dostalo jméno Novgorod Nizovské země. V roce 1350 již neslo název Nižnij Novgorod, stalo se hlavním městem stejnojmenného knížectví. Uvnitř pevnosti vyrostl palác, kamenná katedrála, kláštery. To vše za vlády knížete Konstantina Vasiljeviče a později jeho syna Dmitrije. Město se stalo kulturním centrem Ruska, vzkvétal obchod a umění.

Spaso-preobraženský chrám (Starojarmareční), © Belliy [CC BY-SA 4.0], z Wikimedia Commons

Jak pokračovala historie?

1392 - město dobyl moskevský velkokníže Vasilij I.
1425 - skončily veškeré pokusy o zachování samostatnosti, to již vládl Vasiij II.
1500 - celých 15 let trvala stavba nové, kamenné, pevnosti.
1520 - začalo 16 roků trvající obléhání města Kazaňským chanátem. Nedobyto.
1552 - Ivan IV. se zmocnil Kazaně, hranice se posunula na východ, pevnost ztrácí na významu.
1612 - v době polsko-litevské okupace Moskvy vypuklo povstání pod vedením Kuzmy Minina a Dmitrije Požarského. To hrálo klíčovou roli při osvobození Moskvy.
1672 - v průběhu 17. století dochází k rozkolu v pravoslavné církvi. Do okolí města emigrovali starověrci, stoupenci hnutí, které se oddělilo od Ruské pravoslavné církve. Také proto byla v tomto roce založena Nižněnovgorodská a Alatyrská eparchie, územní správní jednotka řeckokatolických, pravoslavných a východních církví, obdoba římskokatolické diecéze.
1714 - přicházejí územně - správní reformy Petra I., Nižnij Novgorod se stává hlavním městem nově vzniklé gubernie.
1767 - Carevna Kateřina II. navštívila město a vyslovila nespokojenost s jeho výstavbou.
1770 - vypracován regulační plán, schválený samotnou carevnou.
1780 - otevřena první nemocnice a lékárna.
1791 - začíná pracovat první topografie v celém Povolží.

Chrám svatého Alexandra Něvského (Novojarmareční), © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons
Chrámová mešita, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

1798 - slavnostní premiéra v novém divadle. Pevnost byla přestavěna a stává se administrativním centrem gubernie. Velice důležité pro rozvoj města bylo přemístění jarmarku, obchodního a výstavního centra, z vesnice Vasilsursk na levý břeh řeky Oky. K němu byl vyhlouben umělý kanál, vybudována kanalizace. Hlavní jarmareční dům, pravoslavné chrámy Starojarmareční a Novojarmareční, Sunnitská mešita, arménský chrám, divadlo a cirkus, to vše bylo součástí tohoto komplexu.
1861 - otevřena jedna z prvních železničních tratí v Rusku, Moskva - Nižnyj Novgorod. Práci lidé nacházejí v celé řadě podniků, mezi nimi Nižněnovgorodský mechanický závod (dodnes významný průmyslový podnik Krasnoje Sormovo).
1896 - Všeruská umělecko-průmyslová výstava, největší v předrevolučním Rusku. Při této příležitosti je otevřena síť elektrických tramvají, dále také dvě pozemní lanové dráhy. Je postavena nová budova divadla.
1905 - dělnické povstání, potlačeno během několika dní.
1916 - otevřena Nižněnovgorodská národní univerzita a evakuoval se sem Varšavský polytechnický institut (dnes Nižněnovgorodská státní technická univerzita).
1917 - přebírají moc bolševici.
1929 - velké změny v územním uspořádání, vzniká Nižněnovgorodský kraj.
1932 - od 7. října tohoto roku město nese jméno Gorkij, na počest místního rodáka, spisovatele sovětské éry, Maxima. Velké investice do průmyslu, pilotní lodí se stává automobilový závod vybudovaný ve spolupráci s Ford Motor Co.

Pečerský klášter, © Юрий Лебедев [CC BY-SA 4.0], z Wikimedia Commons

1941 - začátek Velké vlastenecké války, místní podniky mění svůj výrobní program, automobilka GAZ posílá během čtyř let na frontu 12 tisíc tanků, 24 tisíc minometů a 30 tisíc famózních Kaťuší. Gorkovskij mašinostrojitělnyj zavod dodává 100 tisíc děl. Během let 1941 - 1943 podniklo Göringovo letectvo 43 náletů a na město dopadlo téměř 34 tisíc bomb.
1959 - vzhledem ke koncentraci vojenského průmyslu je město prohlášeno, jak bylo v Sovětském svazu normální, za uzavřené pro cizince. Zajímavostí je to, že velké parníky s turisty směly proplouvat pouze v noci, do poloviny sedmdesátých let se nesměly prodávat mapy celé oblasti.
1980 - šest let zde ve vyhnanství strávil sovětský disident Andrej Sacharov.
1985 - otevřena první linka metra.
1990 - 22. října se městu vrací historický název.
1991 - 6. září je Nižnyj Novgorod znovu otevřen cizincům.

Ekonomika

Automobilka GAZ, výroba říčních tankerů v továrně Krasnoje Stormovo, letecký závod Sokol, vojenské strojírenství zastupuje výroba raket, děl a jaderných reaktorů. Letecké komponenty, automobilové součástky, lodní motory, radiolokátory a další a další...

Těžký průmysl je zastoupen Nižněnovgorodským kovozpracujícím závodem, lehký a ten potravinářský dodává na trh textil, obuv, zpracovává dřevo, jsou zde velké mlékárny a masokombináty.

Intel, SAP, Mail.ru. Jandex, Huawei, NetCracker, Orange Business Services a další mají zastoupení ve sféře informačních technologií a zaměstnávají stovky odborníků.

Chrám Narození Jana Křtitele, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons
Chrám Archanděla Michaela, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Doprava

Přesně 60 linek autobusů, první v roce 1927, 65 tras maršutek, 14 linek tramvají, od roku 1896, a 2 trasy metra. Dále trolejbusová doprava, lanová dráha do města Bor, ležícího na druhém břehu Volhy, v letních měsících je v provozu dětská železnice.

První vlak přijel do města v roce 1862, automobily zde obdivují od roku 1896. Městem prochází jedna z větví Transsibiřské magistrály. Od roku 2010 je v provozu vysokorychlostní železniční trať z Moskvy (a Petrohradu) do Nižného Novgorodu, která by měla být po roce 2020 prodloužena až do Kazaně.

Letiště se jmenuje Strigino a nachází se 18 km jihozápadně od města.

Vzhledem k tomu, že město leží na soutoku dvou velkých řek, hrají v dopravě důležitou roli mosty. Přes Oku vedou na území města čtyři: Myzniský, Molitovský, Kanavinský a Metromost. Břehy Volhy spojují tři mosty, postavené v jediném místě: Železniční most a Borský most (železniční i silniční doprava). V roce 2017 byl kvůli permanentním zácpám otevřen ještě Druhý Borský most pro automobily.

Kultura, umění, architektura, vzdělání, náboženství

Více než 100 náboženských obcí, většinou se jedná o křesťanské církve. Ruská pravoslavná, Starověrecká, Arménská apoštolská, Římskokatolická, Evangelicko-luteránská, Baptistická, jsou nejvíce zastoupeny. Ale jsou zde také věřící muslimové, židé a buddhisté.


Množství církví také znamená množství náboženských staveb, chrámů a klášterů. Již zmíněné Starojarmareční (také Spaso-preobraženský) a Novojarmareční (svatého Alexandra Něvského) jsou jediné dochované v komplexu bývalého Jarmarku. Chrám Narození přesvaté Bohorodice je jednou ze čtyř existujících staveb tzv. stroganovského stylu moskevského baroka, má tedy význam pro celé Rusko.

Chrám Narození Jana Křtitele je zase jedním z nejstarších ve městě, stojí zde už od roku 1683. Komunisté v něm téměř 60 let provozovali motocyklistickou školu... Tím nejstarším pak je Chrám Archanděla Michaela (1628-1631), na jehož místě stál dřevěný chrám už v roce 1221.

Pro muslimy z celé nižněnovgorodské oblasti je zde chrámová mešita. Ta byla otevřena roku 1915, ale protože Stalin neměl náboženství zrovna v oblibě, byla v roce 1938 uzavřena a v následujících desetiletích sloužila jako vojenská nemocnice nebo třeba školka. Původnímu účelu byla budova navrácena v roce 1988.

Významným duchovním centrem je Pečerský klášter Nanebevstoupení. Původní dřevěný klášter na pobřeží Volhy vybudoval svatý Dionisij Suzdalský ve 14. století, kdy přišel s dalšími mnichy do města žít asketickým životem v jeskyni. O dvě století později byl klášter zničen velkým sesuvem půdy, ale ihned se začalo se stavbou nového kláštera nedaleko původního místa. Dnes zde tedy nejsou k vidění původní jeskyně, můžete si ale odpočinout v klidných zahradách, navštívit bohoslužbu v katedrále Nanebevstoupení Panny Marie nebo se seznámit s historií kláštera v místním muzeu.

Čkalovské schodiště, © Insider [CC BY-SA 4.0], z Wikimedia Commons

Novgorodský veletržní palác, nebo také jarmark, je světoznámou památkou a turistickou atrakcí. Již v 18. století se do města sjížděli obchodníci z dalekého okolí, a tak začala výstavba komplexu o rozloze 500 hektarů. V hlavní budově z 19. století najdeme několik výstavních hal a konferenčních sálů, hostujících významné kongresy, výstavy a přehlídky, ale i banku, kanceláře, restaurace a hotel.

Dominantou města je Čkalovské schodiště, pojmenované podle sovětského pilota Valerije Čkalova. Unikátní památka byla postavena v polovině 20. století. Více než pět set schodů dělí novgorodský Kreml od břehu řeky Volhy. Při výstupu si můžete odpočinout na vyhlídkových terasách, odkud se vám naskytne jedinečný výhled na město a řeku. Pod schodištěm se nachází památník se sochou lodi "Hrdina", která byla nasazená v bitvě u Stalingradu.

Opevněný hrad, zvaný kreml, nesmí chybět v žádném ruském městě, a tak i v Nižním Novgorodu můžete shlédnout hradby z 16. století, které dnes chrání úřední domy, katedrálu, městské muzeum i válečný památník s věčným plamenem. Součástí masivních zdí z červených cihel je třináct věží, z nichž pět slouží jako vstupní brány do pevnosti. Nejznámější je Dmitrijevská s pozorovatelnou a střílnami, ozdobená zelenou střechou. Chcete-li si užít unikátní pohled na město a okolí, využijte možnosti dvoukilometrové procházky po hradbách.

A zde jsou, v krátkosti, některá další místa, která stojí za návštěvu:

Ulice Bolšaja Pokrovskaja - hlavní pěší třída starého města. Má přes dva kilometry a vede od kremlu až na náměstí Maxima Gorkého.

Ulice Věrchněvolžskaja naberežnaja - jedna z hlavních tříd města, vede od Čkalovského schodiště k Sennému náměstí (k lanové dráze do Boru). Z jedné strany reprezentativní domy, z druhé park a nábřeží řeky Volhy.

Sídlo Rukavišnikových - rezidence bohatého kupce Rukavišnikova, postavená v polovině 19. století ve stylu italského baroka. Dnes zde sídlí muzeum.

Hlavní jarmareční dům, © A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], z Wikimedia Commons

Lanová dráha do Boru - visutá kabinková lanovka z roku 2012, spojující Nižnij Novgorod a Bor. Vede přes řeku a poskytuje krásný výhled, takže slouží i jako turistická atrakce, její hlavní funkce je ale prostá - doprava z Nižného Novgorodu do Boru a zpět. Vzdušná vzdálenost jsou sice pouhé čtyři kilometry, autem přes most je to ale 27 kilometrů a v městském provozu 40 minut...

Zoologická zahrada Limpopo - první soukromá zoologická zahrada v Rusku, na ploše 7 hektarů je možno vidět okolo 230 druhů zvířat.

Muzeum historie GAZ - seznamuje návštěvníky s dějinami jedné z největších ruských automobilek GAZ, ke zhlédnutí je zde několik desítek automobilů z různých období.

Muzeum parních lokomotiv - poblíž železniční stanice Nižnij Novgorod-Sortirovočnyj se nachází expozice 15 parních lokomotiv, vyrobených v 1. polovině 20. století.

Nižněnovgorodská dětská železnice - 4,1 km dlouhá dětská železnice, obsluhovaná mládeží mezi 10 a 15 lety.

Psát o všech pamětihodnostech tohoto města by bylo na vlastní článek, pro milovníky architektury se jedná o opravdový ráj na zemi. Více než 600 architektonických památek...

Vzdělání je zastoupeno 189 institucemi. Mezi nimi 6 univerzit, stejné množství akademií, konzervatoří. Státní univerzita byla otevřena 31. ledna 1916, v současnosti má 19 fakult, 132 vzdělávacích oddělění, 6 výzkumných ústavů. Navštěvuje jí více než 40 tisíc studentů. Zajímavostí je také to, že je třetím největším zdrojem zaměstnání - po továrně na auta a státní železnici...

Stadión, ©

Podnebí

Zima je zde chladnější a léto teplejší než v Moskvě. V době konání MS 2018 bude poměrně příjemné klima, denní teploty okolo 24 °C, ty večerní o nějakých 10 stupňů nižší. Ale mohlo by pršet. Dva ze tří dnů jsou zde deštivé.

Známé osobnosti

Milij Alexejevič Balakirev, 1837 - 1910, hudební skladatel, klavírista
Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov, 1836 - 1861, literární kritik
Maxim Gorkij, 1868 - 1936, spisovatel a dramatik
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij, 1792 - 1856, matematik
Pjotr Nikolajevič Nesterov, 1887 - 1914, pilot a letecký konstruktér
Sergej Petrovič Novikov, *1938, matematik
Jakov Sverdlov, 1885 - 1919, revolucionář a bolševik, sovětský politik
Alexandr Iljič Uljanov, 1866 - 1887, Leninův starší bratr, revolucionář, popraven za přípravu atentátu na cara Alexandra III.
Marina Orlova, *1980, etymoložka

Sport

Ženský hokej, volejbal, basketbal, ale především hokejový tým, Torpedo, působící v KHL a fotbal, který si o nejvyšší soutěži může nechat zdát. Zatím... Letos skončil Olimpijec na 12. místě v druhé lize FNL.

Stadión, © Bestalex [CC BY-SA 4.0], z Wikimedia Commons

Stadion

Stojí v blízkosti katedrály Alexandra Něvského, na soutoku řek Oky a Volhy. Nabízejí se nádherné výhledy na městskou pevnost. Vítr a voda, příroda celého Povolží, to jsou hlavní rysy architektury tohoto stadionu. Jeho základní konstrukce, velmi lehká, je tvořena lehkými trojúhelníkovými podpěrami uspořádanými v kruhu, které podporují zvlněnou a poloprůhlednou fasádu. Ochozy, které obklopují budovu, spojené se schody, to vše zvyšuje plynulost tvarů. V noci osvětlení různých fasád zvýrazňuje plasticitu a lehkost celého stadionu. Na tribuny se vejde 43,319 diváků.

Zápasy

Švédsko zde po boji porazilo Koreu 1:0, pak zde vybuchla Argentina, když podlehla Chorvatsku 0:3! V neděli 24. června hraje Anglie s Panamou, výkop bude v 14:00, ve středu 27. června od 20:00 pak zápas Švýcarsko - Kostarika.

Osmifinále se tady hraje v neděli 1. července ve 20:00 a proti sobě se postaví jedenáctky...? Dovolím si tipovat: Dánska a Chorvatska. Tím ještě program na tomto stadionu nekončí, bude se zde hrát také jedno ze čtvrtfinálových utkání. V pátek 6. července 2018 v 16:00 se Nižnij Novgorod s MS 2018 rozloučí.

My jsme ovšem stále ve hře a souboje budeme sledovat až do posledního, finálového, hvizdu. Máme k tomu jasný důvod: Fotbal je tou nejkrásnější hrou na světě...
Autor: Vilém Hodr
Počet zobrazení: 2886
Komentáře (8 / 0 nových)
Adyss
23.06.2018 18:40
#
De se stala chyba?
adoxx
23.06.2018 18:43
#
alegre
23.06.2018 22:29
#
Pozdní uveřejnění Představení měst je jednoznačně moje chyba.
alegre
24.06.2018 15:49
#
Měl jsem tolik práce, ze jsem se ke psaní 2 týdny nedostal.
adoxx
24.06.2018 16:01
#
Však v pohodě, jenom jsem se divil, proč to vyšlo až teď, chápu občas na to prostě není čas
1.FCK
23.06.2018 20:10
#
Už sa neviem dočkať kedy začnú tie majstrovstvá. Hlavne súboj Ronalda a Messiho
bruchy
23.06.2018 21:57
#
Zvenku jeden z nejhezčích stadionů na světě
arsavin
24.06.2018 14:44
#
Hezké město.. Tam bych se i někdy podíval
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto článku, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
Našli jste v článku chybu? Můžete nám ji oznámit.