Přidej na Netvibes
EuroFotbal on Facebook

Představení měst Euro 2016 - Bordeaux

08.06.2016 17:10 - Profily, historie
 
PŘEDSTAVENÍ MĚST EURO 2016 - BORDEAUX Slovensko zde čeká ostrý start, soupeřem bude Wales a zejména Gareth Bale, hráč Realu Madrid. A jelikož Bordeaux je městem přístavním, uvidíme, který lodivod zde ztroskotá. Nikdo samozřejmě nechce skončit jako kapitán všem známé výletní lodi Concordia, každý chce doplout až do finále.

Bordeaux se představuje

Samotné město má 239 157 obyvatel, s blízkým okolím 719 489 a celá městská aglomerace Bordeaux - Libourne - Arcachon víc než jeden milion. Dlouhá léta se tomuto přístavu říkalo Spící krasavice, ale vypadá, že se v posledních letech začíná probouzet. V roce 2007 byla městská část jménem Měsíční přístav prohlášena Místem světového dědictví. Další důvod je víc než jasný: během devíti let, 1999 - 2008, oblast zaznamenala nárůst o 200 tisíc obyvatel.

Historie

V jeskyních Pair-non-Pair, v blízkosti Boutg-sur-Gironde, severně od města, byly nalezeny kosterní zbytky a různé předměty pocházející z období 30 - 20 tisíc let př. n. l., tedy z doby neandrtálské. Samotné město pak bylo založeno ve III. století př. n. l. a původní jméno znělo Burdigala, sídlo keltského kmene Biturges Vivisci, jehož členové zde razili zlaté mince. Místo se rozkládalo podél ústí řeky Devéze, přítoku Garony.

Město padlo do rukou Říma v roce 60, stále před naším letopočtem. Jeho důležitost rostla díky obchodu s cínem a olovem. Postupem času se stalo hlavním městem Římské Akvitánie a nejlepší časy zažívalo ve III. století. Ale kde je úspěch a kde jsou peníze, tam se časem objeví lapkové a vandalové. Bordeaux bylo přepadeno a vybrakováno v roce 276, později v 409. Vizigoti si v roce 414 přišli pro svůj díl a když na konci V. století dorazili Frankové, bylo "vymalováno". Začala doba tmy.

Merovejské království zde v VI. století ustanovilo sídlo hrabství a arcibiskupství, přišlo pár desítek let zdánlivého klidu. V VIII. století arabské hordy vedené Abd er Rahmanem porazily vojsko vévody Eudese Akvitánského. Ale milého Rahmana o pár měsíců později porazil, a dokonce zabil, Karel Martel. Tím ale nic neskončilo, ba právě naopak. Nájezdy Vikingů a vzpoury Basků byly na denním pořádku.

Bordeaux začalo znovu získávat na vážnosti ve XII. století. Eleonora Akvitánská se stala francouzskou královnou a v roce 1152 se provdala, již podruhé. Tentokráte si za manžela vzala Jindřicha Plantageneta, později zvoleného za krále anglického. Obchod s vínem se stal hlavním zdrojem bohatství, byla postavena katedrála Saint André.

Bordeaux se stalo hlavním městem nezávislého vévodství, to bylo za vlády krále Eduarda, přezdívaného Černý princ, 1362 - 1372. Po poslední bitvě Stoleté války, 1453, bylo město znovu připojeno k Francii, která tím rozšířila významně své území. V roce 1462 dostalo samosprávu, ale ztratilo podstatnou část svého bohatství. Obchod s vínem, především s Anglií, byl zastaven.

Návrat dobrých časů nastal ve století XVI. Víno se znovu začalo vyvážet, navíc přibyl obchod s cukrem a otroky. Jednalo se o lukrativní výměnu s Antilami, otroci tam a cukr sem. V roce 1653 dobyl město Ludvík XIV.

Zlatá éra přichází o století později. Minimálně 5 tisíc budov, přístavní mola, velkolepá náměstí, to všechno pochází z této doby. Známý spisovatel Victor Hugo po návštěvě města napsal: "Vezmi si Versailles, přidej Antverpy a máš Bordeaux". Baron Haussmann, dříve prefekt Bordeaux, se nechal inspirovat zdejší výstavbou při přestavbě Paříže v šedesátých letech XIX. století. To bylo v době, kdy císař Napoleon III. chtěl proměnit kvazi-středověkou Paříž v moderní metropoli.

V období Velké francouzské revoluce liberální poslanci, tzv. girondisté, hráli důležitou úlohu, ale radikálové je postupně začali pronásledovat a likvidovat. V roce 1822, za Napoleonských válek, byl dostavěn první kamenný most Pont de Pierre přes řeku Garonnu. A v roce 1858 bylo Bordeaux připojeno k severní a jižní železnici. Ty pak byly spojeny mostem o dva roky později.

Katedrála Saint André
© Ovidiu Anca / panoramio.com

Francouzská vláda se do města uchýlila hned ve třech případech. Za války v roce 1870 a v době obou světových válek. Ale za té druhé si to rychle rozmyslela a přestěhovala se do Vichy. V letech 1940 - 1943 zde totiž byla vybudována důležitá základna německého a italského ponorkového loďstva. Ponorky podnikaly výpady proti obchodním lodím v Atlantiku. Oblast Gironde byla centrem odporu, ale závěrem války se představitelé města a wehrmachtu dohodli, že nevyhodí do povětří most a přístav. Díky tomu Němci v klidu z města odešli a to nebylo prakticky poškozeno.

Po 2. světové válce nastalo období rozsáhlých změn. Přístav byl přesunut blíže k moři, což umožnilo přístup kontejnerových lodí a tankerů. Poblíž přístavu vznikla nová rafinerie. Na pravém břehu řeky se staví průmyslová oblast, Ford, IBM, Siemens, Aérospatiale, atd., vyrůstá nový univerzitní kampus, jsou postaveny čtyři mosty a okružní dálnice na okraji Bordeaux.

Rekonstrukce starého města, omezení automobilové dopravy, pěší zóny, cyklistické stezky, hodně zelených ploch. Nový územní plán, návrat tramvají do ulic. To je Bordeaux od osmdesátých let minulého století až do dnešních dnů...


Kulturní dědictví

Katedrála Saint André - jedná se o hlavní náboženskou budovu města. Katedrála byla postavena v XI. století a vysvětil ji papež Urbano II. To se stalo v roce 1096. Jedná se o jednolodní románskou stavbu se dvěma věžemi. Ale z původní stavby se do dnešních dnů zachovaly pouze vnitřní obvodové zdi hlavní lodi. Katedrála byla přestavěna ve XII. a XVI. století. Současná hlavní loď je z XII. století a byla upravena o století později. Délkou lodi 124 m patří mezi největší románské stavby. Hned vedle pak stojí věž Tour Pey-Berland, postavena samostatně, aby otřesy způsobené velkým zvonem neohrozily stabilitu samotné katedrály.

Velké divadlo - pro mnohé je nejvýznamnější divadelní scénou celé Francie. Samotná konstrukce, dílo architekta Viktora Louise, autora Palais Royal a Théâtre Français v Paříži, proběhla v letech 1773 - 1780. Divadlo nechal postavit známý maršál Richelieu, slavnostní premiéra se uskutečnila 17. dubna 1780. Architektura byla ve své době opravdovým zlomem, krokem vpřed. Obrovský vstupní portál s dvanácti korintskými sloupy, které opticky zvyšují neoklasickou fasádu, která je sama o sobě impozantní. Budova má na délku 88 metrů, na šířku 47 metrů. V hledišti je místo pro 1 100 diváků. Průčelí zdobí 12 soch: devět múz a tři bohyně - Juno, Venuše a Minerva.

Fontána a Památník Girondistů na Place des Quinconces © Alexandre Duret-Lutz / flickr.com

Památník Girondistů - Monument aux Girondins - byl postaven na konci XIX. století, 1894 -1902. Středem je 43 metrů vysoký sloup, po jehož stranách stojí dvě nádherné bronzové kašny. Na samotném vrcholu je pak socha, alegorie na svobodu, která zpřetrhává řetězy útlaku. Girondisté byli liberální skupinou, která vznikla za Velké francouzské revoluce. Většina z nich byla pronásledována a skončila svůj život pod gilotinou. Památník leží na Place des Quinconces, náměstí u řeky Garonny, které je jedním z největších v Evropě (126 tisíc metrů čtvrrečních).

Place de la Bourse - nádherné a výstavní náměstí, známé též pod názvem Place Royale. V roce 1730 jej začal budovat známý architekt Jacques Gabriel, dílo po jeho smrti převzal jeho syn Ange-Jacques a dokončil v roce 1775. Jedná se o reprezentativní vzorek klasické francouzské architektury XVIII. století. Na severu se tyčí palác bývalé Burzy, dnes sídlo Průmyslové a obchodní komory, na jihu budova jednoho z hotelů, dnes sídlo Správy celnic a muzea historie celnictví. Uprostřed náměstí překrásná fontána věnovaná Třem Gráciím a také obrovské vodní zrcadlo, Miroir d'eau, největší na světě.

Place de la Bourse © A. Bacquias / wikipedia

Parlamentní náměstí - má jméno jako symbol díkuvzdání Parlamentu Bordeaux, zejména v období od XV. do XVIII. století. Dříve zde bylo tržiště. Dnes je po jeho obvodu nekonečné množství barů, restaurací a obchodů. Sloh Ludvíka XV. je vidět na fasádách domů, které jsou bohatě zdobeny. Uprostřed náměstí je fontána Druhé říše, byla postavena v roce 1865 a jejím architektem byl Louis Garros.

Bazilika Saint-Michel - je hlavním kultovním místem města. Byla postavena v době mezi XIV. a XVI. stoletím v okázalém gotickém slohu. Zvonice se tyčí do výšky 114 metrů a je postavena mimo hlavní budovu. Má zvonkohru složenou z 22 zvonů a zvonků. Uvnitř baziliky jsou varhany z XVIII. století.

Muzeum výtvarného umění - patří k nejstarším ve Francii. Rozsáhlé kolekce XIX. a XX. století, obrazy z díla mistrů takových jmen jako Rubens, Veronés, Ticiano, Van Dyck, Corot, Bouguereau, Gérome, Matisse, Dufy, Picasso...

Place de la Bourse © bu.edu

Antikvánské muzeum - zdědilo díla bývalého Muzea rytin, které bylo otevřeno v roce 1783. Od roku 1962 se stalo sídlem sbírek historie, archeologie a etnografie. K vidění jsou pozůstatky doby prehistorické, římské, středověku, atd. K vidění je rovněž výstava Průmyslové image.

Je třeba rovněž upozornit na muzea Dekorativního umění, Přírodovědecké, Národní centrum odboje - Jean Moulin, Dělnického hnutí - Compagnons, Muzeum vína, Telekomunikací, Moře a námořnictví...

Nelze nezmínit, že celá oblast patří k nejvýznamnějším pěstitelům vína. Červené jako bílé, 14 tisíc pěstitelů a výrobců, 117 514 hektarů vinic, 400 obchodníků, obrat 14,500 milionů eur ročně. Nejznámější značky jsou u červeného vína Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot a Malbec. U vína bílého Savignon Blanc, Semillon, Muscadelle.

Podle oficiální klasifikace vín Bordeaux z roku 1855 jsou nejdražší a nejvyhledávanější značky na světě tyto: Château Lafite Rothschild, Château Margaux, Château Latour, Château Haut-Brion, Château Mouton Rothschild.

Bazilika Saint-Michel © genie-voyage.com

Známé osobnosti

Michel de Montaigne (1532 - 1592), filozof, starosta města. Jeho dílo Test popsalo základy ilustrace.

Charles Louis de Secondat (1689 - 1755), více známý jako Montesquieu, filozof, spisovatel. Ilustrátor a průkopník moderní sociologie.

Eugene Delacroix (1798 - 1863), malíř, umělec doby romantismu, autor celé řady děl v Muzeu výtvarného umění v Bordeaux.

Francois Mauriac (1885 - 1970), spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1952. Člen Francouzské královské akademie.

Jacques Chaban Delmas (1915 - 2000), politik, člen francouzského odporu proti německým okupantům. Sportovec, reprezentant v rugby a tenisu. Poslanec Parlamentu po dobu 48 roků.

Sport

Samozřejmě, jako po celé Francii, se jedná o rugby a tým Bégles-Bordeaux. Jedna z etap Tour de France má cíl a start v tomto městě a svým významem, návštěvností a zájmem diváků je překonána pouze tou na Elysejských polích v Paříži. Jako jednou z nejtvrdších cyklistických a sportovních zkoušek na světě byl považován jednoetapový, a samozřejmě že jednodenní závod, na trase Bordeaux - Paříž. Měřil 600 km. Již neexistuje...

Město má dlouhou tradici v cyklistice na dráze a velodrom Stadium de Bordeaux-Lac patří k nejlepším na světě. V letech 1998 a 2006 se zde konalo MS v tomto sportu. Mezinárodní soutěže mají rovněž surfaři, Lacanau a celé Stříbrné pobřeží Atlantiku je k tomu ideální.

Stade de Bordeaux © architectmagazine.com

Fotbal

V roce 1881 vznikl Všesportovní klub, který si to o 39 let později namířil k fotbalu. V roce 1937 se pak stal ryze profesionálním. Občanská válka ve Španělsku a stavba Parc Lescure pro MS 1938 znamenaly velký krok kupředu pro místní fotbal. A proč válka ve Španělsku? K týmu přišel jako trenér baskický rodák Benito Díaz a ten přivedl celou řadu uprchlíků. Mezi nimi zářil Santiago Urtizberea. Girondins vyhrálo první Pohár Francie v roce 1941 a o dva roky se dostalo až do finále. A první titul mistra Francie dobylo v roce 1950, když v týmu hráli fotbalisté jako De Harder, Gallice, Swiatek.

V následujících 20 letech bylo střídavě oblačno, ale slunce v podobě dalšího titulu se na pomyslné obloze neobjevilo. Pětkrát se Girondins dostalo do finále Poháru Francie, ale vždy odešlo poraženo. Až v osmdesátých letech, po nástupu prezidenta Claude Beza, muže plného energie, se klub objevil na výsluní francouzského fotbalu znovu. Ale ani v Evropě se neztratil. Hlavní hvězdou byl trenér, slavný Aimé Jacquet.

Tituly mistra Francie 1984, 1985, 1987, vítěz poháru 1986, 1987, dvě semifinále Poháru mistrů. Aimé Jacquet ovšem odchází a s ním se vytrácí sláva osmdesátých let. Finanční problémy znamenaly sestup v roce 1991. Ale již v následující sezoně se vše zázračně mění. Z AS Cannes přichází Zinédine Zidane, spolu s ním jsou zde Bixente Lizarazu a Christophe Dugarry a Bordeaux hraje v roce 1996 finále Poháru UEFA. Prohrává sice s Bayernem Mnichov, ale ani to nemohlo pokazit radost fanoušků.

Rok 1999 přináší další ligový titul, 2002, 2007 a 2009 jsou roky zisku Ligového poháru. Na lavičce byl Laurent Blanc a ten dovedl tým až na absolutní vrchol. V již zmíněném roce 2009 k Ligovému poháru přidávají Girondins také mistrovský titul. 2013 - po 26 letech konečně další Pohár Francie, rok poté Willy Sagnol jako trenér, 2015 dokončení nového stadionu...

Zajímavost: nikdo není tak velkým dodavatelem hráčů do reprezentace jako Girordins Bordeaux. Celkem 21 fotbalistů z tohoto klubu startovalo na MS...


Slavná jména

Alain Giresse (1952), jen 163 cm měřící středopolař, účastník MS 1982 a 1986, mistr Evropy z roku 1984. Do dnešních dnů nejlepší střelec klubu, dal 158 branek.

Patrick Battiston (1957), v Girondins hrál v letech 1983 - 1987. Získal zde tři mistrovské tituly a také Pohár Francie. Za národní tým startoval na MS 1978, 1982, 1986 a i on je mistrem Evropy 1984.

Zinédine Zidane (1972), jako dvacetiletý přišel, viděl a zvítězil. V dresu Girondins se o něm Evropa dozvěděla a do dnešního dne ví každý malý kluk, o koho se jedná. Reprezentoval Francii v letech 1996 - 2006, je mistrem světa, mistrem Evropy, mistrem Itálie a Španělska, je, je, je... fotbalovou legendou.

Christophe Dugarry (1972), hrál v Bordeaux 1988 - 1996, vrátil se 2000 - 2003. Odchovanec klubu, reprezentant, mistr světa 1998.

Rio Mavuba (1984), jako místo narození uvádí moře, je potomkem rodičů z Angoly a Zaire. V letech 2003 - 2007 hrál za Bordeaux, na rok odešel do Villarrealu a vrátil se do Francie. Od roku 2008 hraje v dresu Lille.

Stadion - Stade de Bordeaux

Otevřen v květnu 2015, kapacita 42 tisíc diváků, stál 184 milionů eur, stavěl se 26 měsíců. Návrh stadionu vypracovala firma Herzog - de Meroun ze Švýcarska. Jejím věhlasným dílem je Allianz Arena v Mnichově.

Starosta Bordeaux Alain Juppé řekl při slavnostním otevření následující slova: "Umělecké dílo, které znamená obohacení našeho kulturního dědictví". Stadion stojí mezi uměle vytvořeným jezerem a řekou Garona. Nahradil původní Stade Chaban-Delmas, který hostil utkání MS 1938 a 1998.

Zápasy

11. června 18:00 Wales - Slovensko, 14. června 18:00 Rakousko - Maďarsko, 18. června 15:00 Belgie - Irsko, 21. června 21:00 Chorvatsko - Španělsko, 2. července 21:00 čtvrtfinále V OF5 - V OF7.

Tak jak to vidíte? Vyhraje Hamšík nebo Bale? A bude fanoušky České republiky ještě zajímat utkání Chorvatsko - Španělsko? Chybí pár hodin a vypukne Euro 2016 ve fotbale, který je stále tou nejkrásnější hrou na světě...

Autor: Vilém Hodr
Komentáře (23 / 0 nových)
smazaný uživatel
08.06.2016 17:18
#
Nejkrásnější a nejfotbalovější stadion na Euro
smazaný uživatel
08.06.2016 23:11
#
smazaný uživatel
08.06.2016 17:19
#
aby to EURO rychle neskončilo.... stadion
bobis21
08.06.2016 17:26
#
francouzská města vypadají fakt dobře, někdy se tam musím podívat. Sice neumím francouzsky (ani to nemám v plánu), ale snad to tam přežiju
cavenaghi
08.06.2016 18:11
#
Stačí když umíš česky, nic víc nepotřebuješ, ještě prachy.
illnoir
08.06.2016 17:40
#
Bordeaux je krasny mesto a novej stadion vypada nadherne
bobis21
08.06.2016 17:43
#
smazaný uživatel
08.06.2016 18:01
#
v bordeaux som ako doktorand prezil krasny rok 2004. velmi davno mi to pride... nadherne mesto, skvele vino, krasne okolie, prijemni ludia, bol som tam akurat ked proti prudu garonne tahali uplne prvy motor na vobec prvy airbus a380 do toulouse)))) vediet vtedy kus lepsie po francuzsky ani sa odtial nevratim.....
ouninpohja
09.06.2016 10:48
#
Tak nejlepší možnost se naučit francouzsky jsi měl právě tam
smazaný uživatel
08.06.2016 18:05
#
OT: Kluci z redakce budou mít v podcastech konkurenci, ČT připravuje svoje podcasty k EURU
pepinho2
08.06.2016 18:29
#
to tam jako bude Čapek, Koza, Karoch a spol?
smazaný uživatel
08.06.2016 18:45
#
Asi jo Nikdo jinej mě nenapadá
ZB 07
08.06.2016 19:29
#
Ouuu...
Baroshek
08.06.2016 18:23
#
s Lille nejvic technicky vychytany stadion :)
smazaný uživatel
08.06.2016 20:13
#
ja nedam dopustit na Stade Velodrome v Marseille...moj najkrajsi stadion..asi preto,ze som tam v 1999 bol osobne :)
ouninpohja
09.06.2016 10:48
#
Od tý doby se dost změnil...
Steve Stifler
09.06.2016 11:57
#
Bordeaux je každopádně nejoriginálnější, co se samotný stavby týče. Ale Lille s tím posouvacím trávníkem, to je prostě bomba
MySch017
08.06.2016 18:33
#
Štadión je fakt krásny
Ferguson6
08.06.2016 18:44
#
Najkrajší štadión
travis joe
08.06.2016 19:24
#
Pokud už to je pod nějákou diskuzí tak sorry. Jinak dokument o stadionech na kterých se bude EURO hrát. http://www.ceskatelevize.cz/porady/11504961476-megastadiony/21638256195/
Votrok
08.06.2016 20:10
#
Moc pěkné články, dobře se to čte, zajímavá historie.
smazaný uživatel
09.06.2016 15:03
#
Kurevsky dobrý čtení a hustej stadion
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto článku, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
Našli jste v článku chybu? Můžete nám ji oznámit.