TipLiga - systém postupů a sestupů ve 63. sezóně

Popsány jsou zde pouze odchylky od standardního systému, který je popsán v pravidlech.
Anglie
Díky vyššímu zájmu nových hráčů byla znovuzavedena šestá liga. Ze čtvrté ligy budou sestupovat poslední tři, postupovat z páté, která má osm skupin, první tři. Sestupovat z páté budou také poslední tři, postupovat že šesté, která má devět skupin, budou první dva a šest nejlepších ze třetích míst.
Česko
Pátá liga má 14 skupin, postupovat tak budou vítězové a dva nejlepší ze druhých míst. Do šesté ligy, která má deset skupin, budou sestupovat standardně poslední dva, postupovat z ní budou první dva a osm nejlepších ze třetích míst.
Euroliga
Pátá liga má šest skupin, ze čtvrté budou sestupovat poslední tři, z páté postupovat první čtyři.
Francie
Pátá liga má osm skupin, ze čtvrté budou sestupovat poslední tři, z páté postupovat první tři.
Itálie
Pátá liga má deset skupin, postupovat budou první tři a dva nejlepší ze čtvrtých míst.
Německo
Pátá liga má 12 skupin, postupovat budou vítězové a čtyři nejlepší z druhých míst. Díky vyššímu zájmu byla obnovena šestá liga s osmi skupinami, sestupovat do ní z páté budou poslední dva, postupovat první tři.
Slovensko
Nejnižší ligou na Slovensku je pátá s deseti skupinami, postupovat z ní budou vítězové a šest nejlepších z druhých míst.
Španělsko
Pátá liga má jedenáct skupin, postupovat budou první dva a deset nejlepších ze třetích míst.